CAGR Akronīmi

CAGR

CAGR ir akronīms vārdam Saliktais gada pieauguma temps.

Gada vidējais ieņēmumu pieauguma temps starp diviem konkrētajiem gadiem, pieņemot, ka pieaugums notiek ar eksponenciāli palielinātu ātrumu.

Avots: Gartner