CDP akronīmi

CDP

CDP ir akronīms vārdam Klientu datu platforma.

Centrāla, pastāvīga, vienota klientu datu bāze, kas ir pieejama citām sistēmām. Dati tiek iegūti no vairākiem avotiem, notīrīti un apvienoti, lai izveidotu vienu klienta profilu (pazīstams arī kā 360 grādu skats). Pēc tam šos datus var izmantot mārketinga automatizācijas nolūkos vai klientu apkalpošanas un pārdošanas speciālisti, lai labāk izprastu klientu vajadzības un reaģētu uz tām. Datus var arī integrēt mārketinga sistēmās, lai labāk segmentētu un atlasītu klientus, pamatojoties uz viņu uzvedību.