CISO akronīmi

CISO

CISO ir akronīms vārdam Galvenais informācijas drošības inspektors.

Augstākā līmeņa vadītājs organizācijā, kas atbild par uzņēmuma vīzijas, stratēģijas un programmas izveidi un uzturēšanu, lai nodrošinātu informācijas līdzekļu un tehnoloģiju atbilstošu aizsardzību.