DBoR Akronīmi

DBoR

DBoR ir akronīms vārdam Ierakstu datu bāze.

Jūsu kontaktpersonas datu avots visās sistēmās, kam ir visjaunākā informācija. Bieži pazīstams kā patiesības avots.