DNS akronīmi

DNS

DNS ir akronīms vārdam Domain Name System.

Hierarhiska un decentralizēta nosaukumu sistēma, ko izmanto, lai identificētu datorus, pakalpojumus un citus resursus, kas ir sasniedzami, izmantojot internetu vai citus interneta protokola tīklus. DNS ietvertie resursu ieraksti saista domēna nosaukumus ar cita veida informāciju.