DOOH Akronīmi

DOOH

DOOH ir akronīms vārdam Digitālais ārpus mājas.

Digitālā ārpusmājas reklāma ir ārpus mājas (DOOH) reklāmas apakšsegments, kurā vides reklāma, āra mediji un ārpusmājas mediji ir digitāli savienoti un pieejami reklāmas platformām, lai sasniegtu auditoriju, kas neatrodas Mājas. DOOH reklāma ietver digitālos stendus, attēla reklāmas un digitālos plakātus, kas tiek rādīti, kad persona ir ārpus mājām un veic darbības, kas parasti ir saistītas ar reklāmu. Tas ietver arī jaunu tirgu Audio Out-Of-Home (AOOH).