eLOT Akronīmi

eLOT

eLOT ir akronīms vārdam Uzlabota ceļojumu līnija.

eLOT kārtas numurs norāda pirmo piegādes gadījumu, kas veikts papildu diapazonā pārvadātāja maršrutā, un augošais/dilstošais kods norāda aptuveno piegādes pasūtījumu kārtas numura ietvaros. eLOT apstrāde var

Avots: PostalPro