HTTP akronīmi

HTTP

HTTP ir akronīms vārdam Hiperteksta transporta protokols.

Lietojumprogrammu protokols izplatītām, sadarbības, hipervides informācijas sistēmām.