KPI akronīmi

KPI

KPI ir akronīms vārdam Galvenais darbības rādītājs.

Izmērāma vērtība, kas parāda, cik efektīvi uzņēmums sasniedz savus mērķus. Augsta līmeņa KPI koncentrējas uz uzņēmuma vispārējo sniegumu, savukārt zemā līmeņa KPI koncentrējas uz procesiem tādās nodaļās kā pārdošana, mārketings, HR, atbalsts un citi.