SMB akronīmi

SMB

SMB ir akronīms vārdam Mazie un vidējie uzņēmumi.

Mazie un vidējie uzņēmumi ir noteikta lieluma organizācijas, vai nu darbinieku skaits, vai gada ieņēmumi. Ja mēra pēc darbinieku skaita, mazie uzņēmumi ir tie, kuros ir mazāk nekā 100 darbinieku, un vidēji uzņēmumi ir organizācijas ar 100 līdz 999 darbiniekiem. Ja alternatīvi mēra pēc gada ieņēmumiem, tās ir organizācijas, kuru gada ieņēmumi ir mazāki par 50 miljoniem ASV dolāru, un vidēja lieluma organizācijas, vai organizācijas, kuru ienākumi pārsniedz 50 miljonus ASV dolāru, bet mazāk nekā 1 miljardu ASV dolāru. Saīsinājumu SME lieto ārpus ASV.