MVU akronīmi

EMS

MVU ir akronīms vārdam Mazie un vidējie uzņēmumi.

Eiropas Savienībā mazie un vidējie uzņēmumi ir noteikta lieluma organizācijas, ko mēra pēc darbinieku skaita. Mazajos uzņēmumos ir mazāk nekā 50 darbinieku, bet vidējiem uzņēmumiem ir vairāk nekā 50, bet mazāk nekā 250 darbinieku. Saīsinājums SMB tiek izmantots Amerikas Savienotajās Valstīs, un tā skaidrojums atšķiras.