SOV akronīmi

SOV

SOV ir akronīms vārdam Balss daļa.

Mērīšanas modelis mārketingā un reklāmā. Balss daļa mēra uzņēmuma mediju izdevumu procentuālo daļu salīdzinājumā ar kopējiem mediju izdevumiem par produktu, pakalpojumu vai kategoriju tirgū.