SPF akronīmi

SPF

SPF ir akronīms vārdam Sūtītāja politikas ietvars.

Sender Policy Framework ir e-pasta autentifikācijas protokols, kas izstrādāts, lai e-pasta piegādes laikā noteiktu sūtīšanas domēna viltošanu no neautorizēta sūtīšanas pakalpojuma vai IP adreses.