TCPA akronīmi

TCPA

TCPA ir akronīms vārdam Telefona patērētāju aizsardzības likums.

Šie Amerikas Savienoto Valstu noteikumi tika pieņemti 1991. gadā un ierobežo automātisko numuru sastādīšanas sistēmu, mākslīgo vai iepriekš ierakstītu balss ziņojumu, SMS īsziņu un faksa aparātu izmantošanu. Tajā ir noteiktas arī vairākas tehniskas prasības faksa aparātiem, automātiskajiem numuru sastādītājiem un balss ziņojumapmaiņas sistēmām — galvenokārt ar noteikumiem, kas pieprasa, lai ziņojumā būtu jāiekļauj tās entītijas identifikācija un kontaktinformācija, kura izmanto ierīci.