TXT akronīmi

TXT

TXT ir akronīms vārdam Teksta ieraksts.

TXT ieraksti ir domēna nosaukumu sistēmas (DNS) ieraksta veids, kas satur teksta informāciju par avotiem ārpus jūsu domēna. Jūs pievienojat šos ierakstus saviem domēna iestatījumiem. Tos bieži izmanto, lai apstiprinātu īpašumtiesības uz domēnu un iestatītu e-pasta autentifikācijas ierakstus.