XML akronīmi

XML

XML ir akronīms vārdam eXtensible iezīmēšanas valoda.

Iezīmēšanas valoda, ko izmanto, lai kodētu datus formātā, kas ir gan cilvēkiem, gan mašīnlasāms.