Kā pārdomāta pieeja AI samazina neobjektīvas datu kopas

Ar AI darbināmiem risinājumiem ir nepieciešamas datu kopas, lai tie būtu efektīvi. Un šo datu kopu izveide ir saistīta ar netiešu neobjektivitātes problēmu sistemātiskā līmenī. Visi cilvēki cieš no aizspriedumiem (gan apzinātiem, gan bezsamaņā esošiem). Neobjektivitātei var būt dažādas formas: ģeogrāfiska, lingvistiska, sociālekonomiska, seksistiska un rasistiska. Un šie sistemātiskie aizspriedumi tiek pārveidoti par datiem, kā rezultātā var rasties AI produkti, kas saglabā un palielina neobjektivitāti. Organizācijām ir nepieciešama apdomīga pieeja, lai mazinātu