Google Analytics: būtiska satura mārketinga pārskatu metrika

Termins satura mārketings mūsdienās ir diezgan populārs. Lielākā daļa uzņēmumu vadītāju un mārketinga speciālistu zina, ka viņiem ir jāveic satura mārketings, un daudzi ir tik tālu, ka ir izveidojuši un ieviesuši stratēģiju. Jautājums, ar kuru saskaras lielākā daļa mārketinga profesionāļu, ir šāds: kā mēs izsekojam un mērām satura mārketingu? Mēs visi zinām, ka, sakot C-Suite komandai, ka mums jāsāk vai jāturpina satura mārketings, jo visi citi to dara, tas netiks samazināts.