Kas tirgotājiem jāzina par intelektuālā īpašuma aizsardzību

Tā kā mārketings un visa cita uzņēmējdarbība kļūst arvien vairāk atkarīga no tehnoloģijām, intelektuālā īpašuma aizsardzība ir kļuvusi par veiksmīgu uzņēmumu galveno prioritāti. Tāpēc katrai mārketinga komandai ir jāsaprot intelektuālā īpašuma tiesību pamati. Kas ir intelektuālais īpašums? Amerikas tiesību sistēma īpašuma īpašniekiem nodrošina noteiktas tiesības un aizsardzību. Ar tirdzniecības nolīgumiem šīs tiesības un aizsardzība pat pārsniedz mūsu robežas. Intelektuālais īpašums var būt jebkurš prāta produkts