Vai jūsu par mums lapa ievēro šo paraugpraksi?

Lapa Par mums ir viena no šīm lapām, kas sīki aprakstīta katras vietnes kontrolsarakstā. Tā ir kritiskāka lapa, nekā uzņēmumi to piešķir. Potenciālie darbinieki un klienti bieži skata lielisku lapu Par mums, lai uzzinātu vairāk par cilvēkiem, kas atrodas aiz uzņēmuma. Mēs bieži aizmirstam, ka izredzes ir ne tikai iespējas un priekšrocības - viņi vēlas justies droši, ka strādās ar cilvēkiem, kuriem uzticas