Kā radošā komanda izveidoja izpildrādītāju karti, lai parādītu savu vērtību C-Suite

Augstas kvalitātes radošajam saturam ir izšķiroša nozīme digitālajā mārketingā. Tā ir mārketinga automatizācijas, digitālās reklāmas un sociālo mediju degviela. Neskatoties uz radošā satura lielo lomu, izaicinājums ieinteresēt c-suite ir tajā iesaistītajā darbā. Daži līderi redz sākotnējo ziņojumu, un lielākā daļa redz rezultātu, bet ļoti maz zina, kas notiek starplaikos. Aizkulisēs notiek daudz kas: projektu prioritāšu noteikšana, dizaina resursu līdzsvarošana,