Kas ir vietējā reklāma?

Saskaņā ar FTC definīciju vietējā reklāma ir maldinoša, ja tiek sniegta būtiska maldinoša informācija vai pat ja nav informācijas, kas varētu maldināt patērētāju, kurš attiecīgajos apstākļos rīkojas pamatoti. Tas ir subjektīvs apgalvojums, un es neesmu pārliecināts, ka vēlos sevi aizstāvēt pret valdības pilnvarām. Kas ir vietējā reklāma? Federālā tirdzniecības komisija vietējo reklāmu definē kā jebkuru saturu, kam ir līdzība ar ziņām,