TeamKeeper: modernizējiet talantu saglabāšanu, izmantojot vadības analīzi

Jauns darbinieks intervēja acis, taču nav veicies tik labi, kā cerēts. Komandas dalībnieki nepārsniedz kvotas, jo viņi nesaņem pienācīgu apmācību. Talantīgi pārdevēji pamet uzņēmumu, jo nejūtas iesaistīti darbā. Pārdošanas vadītājam ir izšķiroša loma visos iepriekš minētajos scenārijos. Spēcīgi vadītāji ir organizācijas panākumu atslēga, taču tikai 12% ASV darbinieku ir pilnīgi vienisprātis, ka viņu vadītāji palīdz viņiem noteikt darba prioritātes -